Produkty » Śluzy higieniczne

Śluza higienicza SD 1...
Śluza higienicza SD 1

Urządzenie służy do dezynfekcji obuwia przed wejściem do stefy produkcji, lub też na połączeniu strefy brudnej ze strefą czystą. Bramka jednokierunowa nie pozwala na przejście w drugą stronę. Do bramki można opcjonalnie podłączyć czytnik kart lub licznik czasu pracy. Płyn w niecce dezynfekcyjnej uzupełniany jest automatycznie. 

sd11_wym.jpg...
Śluza higienicza SD 1.1

Urządzenie służy do dezynfekcji obuwia oraz rąk przed wejściem do stefy produkcji, lub też na połączeniu strefy brudnej ze strefą czystą. urządzenie wymusza dezynfekcję dłoni,w przypadku próby przejścia bez zdezynfekowania dłoni uządzenie wydaje sygnał dzwiękowy, bramka nie pozwala też na przejście w drugą stronę. Do bramki można opcjonalnie podłączyć czytnik kart lub licznik czasu pracy. Płyn w niecce dezynfekcyjnej uzupełniany jest automatycznie.

sd12_wym.jpg...
Śluza higienicza SD 1.2

Urządzenie służy do mycia i dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji spodów obuwia. Po włożeniu rąk do pierwszego otworu następuje automatyczny natrysk mydła oraz wody. Następnie po włożeniu rąk do drugiego otworu następuje natrysk płynu dezynfekującego. Urządzenie wymusza deznfekcję rąk (nie wymusza mycia), w przpadku próby przejścia bez dezynfekcji śluza wydaje sygnał dźwiękowy. Płyn w niecce dezynfekcyjnej uzupełniany jest automatycznie.