Produkty » Dezynfekcja

Niecki dezynfekcyjne...Niecki dezynfekcyjne...
Niecki dezynfekcyjne

Niecki dezynfekcyjne slużą do dezynfekcji spodów obuwia przed wejściem do strefy podukcyjnej lub też pomiędzy strefą produkcyjną czystą a brudną. Niecki występują w róznych wielkościach. Przy nieckach o długości 1 metra i większych stosuje się kratę dwustopniową, pozala ona na ocieknięcie płynu dzięki czemu ogranicza się wynoszenie płynu poza nieckę. 

Bramka ezynfekcyjna...Bramka ezynfekcyjna...
Bramka dezynfekcyjna

Urządzenie służy do wymuszonej dezynfekcji rąk. Pracownik wkłada ręce do otworu gdzie następuje natrysk płynu dezynfekującego na dłonie. Jest to sygnałem da urządzenia iż może zwolnić mechanizm blokując przejście. Bramka pozwala na przejście tylko jednej osoby, każda nastepna musi powtórzyć sekwencję. W przypadku próby przejścia bez dezynfekowania dłoni, bramka jest zablokowana a po popchnięciu wydaje sygnał alarmowy.

sd1_1_wy.jpg...sd1_1d_1.jpg...sd1_1d_2.jpg...
Śluza higienicza SD 1.1

Urządzenie służy do dezynfekcji dłoni oraz spodów obuwa. Wyposażone w bramkę sterowaną, po włożeniu dłoni w otwór następuje automayczny natrysk płynu dezynfekującego oraz odblokowanie bramki. Próba przejścia bez zdezynfekowania dłoni powoduje włączenie sygnału alarmowego. Niecka dezynfekcyjna uzupełniana automatycznie, wypoażona w inżektor służacy do mieszania proporcjnalnego, płynu dezynfekującego z wodą. W załączeniu zestaw dysz do inżektora.