Gięcie blach

Gięcie blach przy zastosowaniu prasy krawędziowej sterowanej CNC. Pozwala na uzyskanie wysokiej jakości i powtarzalności gięcia. Zakres grubości i długości giętych blach:

  • blachy ze stali czarnej do grubości 6mm przy długości 3 metrów
  • blachy ze stali nierdzewnej do grubości 4mm przy długości 3 metrów przy mniejszych długościach gięcia możliwe jest gięcie blach grubszych